گالوانیزه سپنتا سنگین

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:2.5mm-Weight:7.8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1/2  350,097
2

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:2.5mm-Weight:9.8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3/4 461,492
3

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:2.8mm-Weight:13.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1  689,585
4

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:2.8mm-Weight:17.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1.1/4  838,111
5

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:2.8mm-Weight:19.8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1.1/2 944,201
6

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:2.8mm-Weight:24.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2  1,198,817
7

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:3.30mm-Weight:36Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2.1/2  1,888,402
8

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:4mm-Weight:52Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3  2,524,942
9

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:4mm-Weight:67Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “4 3,341,835
10

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:4mm-Weight:83Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “5 3,766,195
11

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

Thickness:4.2mm-Weight:104Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “6  4,986,230
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912