گالوانیزه سپنتا سبک

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:2mm Weight:6Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1/2 323,575
2

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:2mm Weight:8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3/4  408,447
3

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:2.5mm Weight:12Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1 615,322
4

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:2.5mm Weight:15.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1.1/4  774,457
5

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:2.5mm Weight:17.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر “1.1/2  822,198
6

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:2.5mm Weight:23Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2  1,145,772
7 لوله گالوانیزه سبک سپنتا Thickness:3.30mm Weight:35.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2.1/2  1,676,222
8 لوله گالوانیزه سبک سپنتا Thickness:3mm Weight:40Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3  1,994,492
9

لوله گالوانیزه سبک سپنتا

Thickness:3mm Weight:50Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “4  2,524,942
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912