گالوانیزه ساوه سنگین

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:2.5mm Weight:7.8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1/2 367,500
2 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:2.5mm Weight:9.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3/4  498,750
3 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:3mm Weight:14.5Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1
4

لوله گالوانیزه سنگین ساوه

Thickness:3mm Weight:18.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر “1.1/4  906,400
5

لوله گالوانیزه سنگین ساوه

Thickness:3mm Weight:20Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1.1/2 988,800
6 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:3mm Weight:26.6Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2 1,668,600
7

لوله گالوانیزه سنگین ساوه

Thickness:4mm Weight:44Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2.1/2  2,163,000
8 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4mm Weight:52.2Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3 2,472,000
9 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4mm Weight:67.2Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “4 3,307,500
10 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4.85mm Weight:100Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “5
11 لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4.85mm Weight:120Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “6
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912