محاسبه گر وزن لوله برحسب اینچ

فرم محاسبه گر

در این قسمت می توانید وزن لوله، فشار کار، فشار تست و ... را محاسبه نمائید
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//