محاسبه وزن لوله برحسب میلیمتر

actual outer diameter (mm)        قطر خارجی لوله به میلی متر

pipe thickness (mm)        ضخامت لوله به میلی متر

          pipe weight (kg/m)       وزن لوله کیلوگرم بر متر        

                                               

                     

X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//