مانسمان سبک چین

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 2,5mm-Weight:7 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 2″/1 270,400
2

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 2,5mm-Weight:8,5 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 4″/3 353,600
3

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 2.7mm-Weight:12.5 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1 494,000
4

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 2.8mm-Weight:15 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 1/”1.4 634,400
5

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 2.8mm-Weight:18 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 1/2″.1 780,000
6

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 3mm-Weight:25 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2 988,000
7

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 3.2mm-Weight:37 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 1/2″.2 1,632,305
8

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 3.5mm-Weight:44 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3 1,820,000
9

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 4mm-Weight:66 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “4 2,964,000
10

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 5mm-Weight:100 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “5 3,432,000
11

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 6mm-Weight:135 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “6 4,992,000
12

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 6,35mm-Weight:295 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “8 7,072,000
13

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 6,35mm-Weight:400 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “10 9,256,000
14

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 7,9mm-Weight:460 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “12 11,394,375
15

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 6,35mm-Weight:400 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “14 15,450,000
16

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک چین

Thinckness: 7.9mm-Weight:460 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “16 17,767,500

 

X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//