مانسمان سبک اهواز

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت

(ٍريال)

1

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 3mm-Weight:13 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1556,200
2

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 3mm-Weight:18 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر4/”1.1628,300
3

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 3.2mm-Weight:22 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر2/”1.1834,300
4

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 3.5mm-Weight:30 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“21,040,300
5

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 4mm-Weight:37 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر2/”2.11,318,400
6

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 4mm-Weight:46 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“31,648,000
7

لوله بدون درز

(مانسمان)سبک اهواز

Thinckness: 4mm-Weight:67 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“42,575,000
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//