مانسمان رده 80 چین

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:3.73 mm-Weight:10Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1/2  412,000
2

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:3.91 mm-Weight:14Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3/4 576,800
3

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:4.55 mm-Weight:20Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1  824,000
4

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:4.85 mm-Weight:27Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1.1/4  1,112,400
5

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:5.08 mm-Weight:33Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1.1/2  1,359,600
6

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:5.54 mm-Weight:45Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2  1,854,000
7

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:7 mm-Weight:69Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2.1/2 2,842,800
8

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:7.62 mm-Weight:92Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3  3,790,400
9

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:8.56 mm-Weight:134Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “4 5,520,800
10

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:9.53 mm-Weight:186Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “5  7,663,200
11

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:10.97 mm-Weight:256Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “6  10,547,200
12

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:12.7 mm-Weight:388Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “8 15,985,600
13

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:15.09 mm-Weight:576Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “10  23,731,200
14

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:17.48 mm-Weight:792Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “12  32,630,400
15

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:19.05 mm-Weight:948Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “14  39,057,600
16

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 80 چین

Thickness:21.44 mm-Weight:1220Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “16  50,264,000

 

X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//