مانسمان رده 40 چین

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت

(ٍريال)

1

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:2.78 mm-Weight:7.6Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1/2 298,700
2

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:2.87 mm-Weight:10.14Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“3/4 391,400
3

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:3.38 mm-Weight:15Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1 571,650
4

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:3.56 mm-Weight:20.3Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1.1/4 751,900
5

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:3.68 mm-Weight:24.3Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1.1/2 896,100
6

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:3.91 mm-Weight:32Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“2 1,194,800
7

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:5.16 mm-Weight:51.7Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“2.1/2 2,183,600
8

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:5.5 mm-Weight:67.7Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“3 2,904,600
9

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:6 mm-Weight:96Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“4 3,708,000
10

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:6.5 mm-Weight:130Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“5 4,820,400
11

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:7.11 mm-Weight:169Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“66,128,500
12

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:8.2 mm-Weight:255Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“8 8,909,500
13

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:9.27 mm-Weight:360Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“10 13,905,000
14

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:10.31 mm-Weight:478Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“12 18,025,000
15

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:12.7 mm-Weight:739Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1629,305,045
16

لوله بدون درز

(مانسمان) رده 40 چین

Thickness:12.7 mm-Weight:739Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1729,700,040
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//