مانسمان رده 40 اهواز

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 3.38mm-Weight:15 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “1 643,750
2

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 3.56mm-Weight:20.3 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 4/”1.1 782,800
3

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 3.68mm-Weight:24.3 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 2/”1.1 942,450
4

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 3.91mm-Weight:32 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “2 1,475,000
5

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 5.16mm-Weight:51.7 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر 2/”2.1 1,874,600
6

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 5.5mm-Weight:67.7 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “3 3,070,000
7

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 6mm-Weight:96 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “4 3,862,500
8

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 6.5mm-Weight:130 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “5 4,635,000
9

لوله بدون درز

(مانسمان)رده40 اهواز

Thinckness: 7.11mm-Weight:168 kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر “6 6,180,000

 

X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//