مانسمان ایران اتصال

اتصالات جوشی ایران اتصال

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود .درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد .اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373 واحد توليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده  .محصولات ایران اتصال شامل موارد ذيل مي باشد:

الف -انواع سه راهي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز “1/2الي” 8

ب-انواع زانويي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز “1/2الي”14

ج-انواع سردنده شامل درزدار ومانيسمان از سايز “1/2الي”6

د-انواع تبديل جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز “3/4الي “12

ه-انواع كپ جوشی شامل تخت وگود

لازم به ذكر است كه اتصالات مانسيمان با مارك ايران اتصال واتصالات درزدار با مارك آسيا مي باشد

X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//