فلنج گالوانیزه توپیچ

فلنج گالوانیزه توپیچ هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت

(ٍريال)

1فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“1/270,350
2

فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی

عدد“3/476,650
3فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“187,150
4فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“1.1/4110,250
5فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“1.1/2120,750
6فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“2138,600
7فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“2.1/2168,000
8فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“3189,000
9فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“4231,000
10فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانیعدد“5283,500
11

فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی

عدد“6336,000
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//