سیاه مک (Mech) چین

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1 زانو 90 درجه سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2 9,500
2

زانو 90 درجه سیاه مک چین

 مشخصات فنی عدد “3/4 16,000
3

زانو 90 درجه سیاه مک چین

 مشخصات فنی عدد “1 25,000
4

زانو 90 درجه سیاه مک چین

 مشخصات فنی عدد “1.1/4 33,000
5

زانو 90 درجه سیاه مک چین

 مشخصات فنی عدد “1.1/2  46,000
6

زانو 90 درجه سیاه مک چین

 مشخصات فنی عدد “2 80,000
7 سه راه سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2 12,000
8 سه راه سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4 19,000
9 سه راه سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1 32,000
10 مغزی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2 7,000
11 مغزی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4 12,000
12 مغزی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1 16,000
13 مغزی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/4 25,000
14 مغزی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/2 35,000
15 بوشن سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2 7,000
16 بوشن سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4 11,000
17 بوشن سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1 17,000
18 بوشن سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/4 30,000
19 بوشن سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/2 38,000
20 چپقی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2 12,000
21 چپقی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4 15,000
22 چپقی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1 29,000
23 چپقی سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/4 38,000
24  روپیچ سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2 7,500
25  روپیچ سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1 20,000
26  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4 35,000
27  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1 65,000
28  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/4 83,000
29  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1.1/2 95,000
30  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “2 180,000
31  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “2.1/2 300,000
32  مهره ماسوره سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3 350,000
33 سه راه تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2*”3/4 25,000
34 سه راه تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2*”1 30,000
35 سه راه تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4*”1 30,000
36 تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2*”3/4 8,000
37 تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1/2*”1 14,000
38 تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “3/4*”1 14,000
39 تبدیل سیاه مک چین  مشخصات فنی عدد “1*”1.1/4 20,000
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912