سردنده

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت

(ٍريال)

1

سردنده بدون درز رده ۴۰

مشخصات فنی

عدد “1/2 26,250
2

سردنده بدون درز رده ۴۰

مشخصات فنی عدد “3/4 36,750
3

سردنده بدون درز رده ۴۰

مشخصات فنی عدد “1 47,250
4

سردنده بدون درز رده ۴۰

مشخصات فنی عدد “1.1/4 57,750
5 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد “1.1/2 68,250
6 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد “2 78,750
7

سردنده بدون درز رده ۴۰

مشخصات فنی عدد “2.1/2 115,500
8 سردنده بدون درز رده ۴۰ مشخصات فنی عدد “3 157,500
9

سردنده بدون درز رده ۴۰

مشخصات فنی عدد “4 199,500
10 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “1/2 5,405
11 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “3/4 6,555
12 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “1 8,625
13 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “1.1/4 13,800
14 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “1.1/2 17,250
15 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “2 20,700
16 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “2.1/2 40,250
17 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “3 59,800
18 سردنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد “4 86,250
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912