لوله درزدار گازی سپنتا

قیمت لوله درزدار گازی سپنتا فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت لوله سیاه با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت

(ٍريال)

1 درزدار گازی سپنتاThickness:2.3mm Weight:7.2Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1/2 244,400
2 درزدار گازی سپنتاThickness:2.3mm Weight:9Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“3/4 312,000
3درزدار گازی سپنتاThickness:2.8mm Weight:13.7Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1 426,400
4 درزدار گازی سپنتاThickness:2.8mm Weight:17.3Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1.1/4 556,400
5درزدار گازی سپنتاThickness:2.8mm Weight:19.8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“1.1/2634,400
6درزدار گازی سپنتاThickness:2.8mm Weight:24.8Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“2 800,800
7 درزدار گازی سپنتاThickness:3.5mm Weight:38Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“2.1/2 1,268,800
8درزدار گازی سپنتاThickness:3.5mm Weight:45Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“31,508,000
9درزدار گازی سپنتاThickness:3.5mm Weight:58Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“4 1,924,000
10درزدار گازی سپنتاThickness:3.5mm Weight:72Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“52,371,200
11درزدار گازی سپنتاThickness:3.5mm Weight:85Kg

tolerance:±5%

شاخه 6 متر“6 2,964,000
X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//