بوشن جوشی

قیمت لوله های فلزی هر هفته یکبار بروز رسانی میگردد . درنتیجه برای اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره 44254565 – 021 تماس حاصل فرمایید .

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت

(ٍريال)

1 

بوشن جوشی بدون درز

فشار قویعدد“1/219,950
2بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“3/429,400
3بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“139,900
4بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“1.1/468,250
5بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“1.1/278,750
6بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“2110,250
7بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“2.1/2178,500
8بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“3294,000
9بوشن جوشی بدون درزفشار قویعدد“4 399,000

 

X
تماس بگیرید
آیا به مشاوره نیاز دارید؟ 44254565-021 44253565-021 0434565-0912
//